نحوه اندیشیدن و گفتگوی علمی

1 – اهمیت آنچه می‌دانید به اندازه چگونه اندیشیدن نیست

با استاد جدید خود ملاقات کنید. نیل دِگراس تایسون​ اختر فیزیکدان مشهور جهان، میزبان نامزد اِمی، نویسنده و گفتگوگر علوم. نیل به شما خوش‌آمد می‌گوید و در مورد اهمیت اندیشیدن و گفتگوی علمی توضیح می‌دهد.