مبانی یوگا

1 – با استاد خود آشنا شوید

دونا فاراهی خود را معرفی می کند، او چرایی تمرین  یوگا را به اشتراک میگذارد و به طور کلی آنچه را که علاقه مندان انتظار دارند در کلاس خود یاد بگیرند، ارائه می دهد.