عکاسی ماجراجویانه

1 – عکاسی در هنگام صخره‌ نوردی

با استاد جدید خود جیمی چین، عکاس مشهور در جهان ملاقات کنید و برای عکسبرداری با دوستان کوهنوردش، کنراد آنکر و بری باکلی، در جای دیدنی او آماده باشید.