طبیعت بی نظیر

ویدیو های علمی کوتاه برای توضیح کشفیات جدید علم در حوزه طبیعت بی نظیز
16 – از کجا می‌دانیم که دایناسورها چه رنگی بوده‌اند؟