طبیعت بی نظیر

ویدیو های علمی کوتاه برای توضیح کشفیات جدید علم در حوزه طبیعت بی نظیز
13 – مارمولک چگونه بر جاذبه غلبه می‌کند؟