خروج از ماتریکس

1 – توهم عادی ( تغییر خود و فراتر رفتن از توهم )

دیوید آیک لحظه‌هایی از زندگی‌اش را به اشتراک می‌گذارد که آن چیزی را که درباره واقعیت می‌دانست به چالش کشیده شده است، همچنین تعریف می‌کند که چگونه به واسطه‌ی آن‌ها برای همیشه زندگی‌اش عوض شده است. این اتفاقات او را به سمت مسیر حقیقی که پر از تمسخر و توهین شدن بود سوق داد و در نهایت این مسیر به او یاد داد که چگونه تصورات خود را تغییر دهد و فراتر از توهماتش ببیند. چیزی که او به ما یاد می‌دهد، زندگی انسان، وقایع جهان و آگاهی کاملا متفاوتی از آنچه واقعیت گفته می‌شود است. در صحبت‌هایش پرده از این حقیقت برمی‌دارد که ما برای همیشه به بردگی مکانیسم کنترل نیروهای مقتدر در این جهان و فراتر از این جهان کشیده می‌شویم، مگر اینکه یاد بگیریم فراتر از واقعیتی که به ما گفته شده است، ببینیم.​