بازسازی مغز

1 – مقدمه‌ای بر شناخت مغز (تغییر زندگی تنها به وسیله‌ی افکار)

شما توانایی خارق‌العاده شدن را دارید!
به این معنا است که شما تنها به وسیله افکار، قادر به تغییر دادن بدن و جهان‌تان هستید. دکتر جو دیسپنزا قاعده بازسازی مغز و تغییر دادن زندگی‌تان را آشکار میکند، او توضیح میدهد که ما طوری ساخته نشده‌ایم تا برای تمام زندگی‌مان یکسان باقی بمانیم.
قبل از اینکه طرز کار این روش را درک کنید، نیاز به آشنایی اولیه با مغز و قسمت های آن دارید تا پی ببرید که آنها چگونه بر فکر کردن، عمل کردن و تجربه کردن‌تان تاثیر میگذارند. اگر به این دانش مجهز شوید، توانمندی کافی برای ایجاد یکپارچگی درونی را خواهید داشت.​