دوره های خودشناسی

مبانی و تمرینات مدیتیشن و ذهن آگاهی(مایندفولنس)

1.0/5
(1 رای)
20 درس
6.5 hours
همه سطوح
آنچه یاد خواهید گرفت
کاهش محسوس شتاب‌زدگی و اضطراب و داشتن آرامشی عمیق و همواره در طول روز.
بهبود محسوس روابط عاطفی، خانوادگی، شغلی و دوستانه پس از گذراندن دوره.
آموزش روشن, ساده و بسیار کاربردی ذهن آگاهی برای پیاده‌ سازی آن در هر سبک زندگی.
تجربه‌ی زندگی به دور از استرس پس از دوره.
درک و تجربه‌ی زندگی کردن در لحظه‌ی حال.
شناخت مفاهیم بسیار مهم زندگی مثل پذیرش، قضاوت نکردن، صبر و .. به زبان خیلی روشن و کاربردی.
گسترش توانایی ماندن در لحظه‌ی حال، در شرایط مختلف زندگی.
آموختن انواع مراقبه، نشسته و خوابیده برای اهداف متفاوت.
یاد گرفتن مراقبه و چیستی آن به همراه مراقبه‌های هدایت شونده.
یاد گرفتن چگونگی کنترل فکر و ذهن در حین مراقبه و طول روز.
آموختن هاتا یوگا، مناسب برای تمام سنین.