سادگورو

در این دسته تمامی ویدیو های مربوط به عارف هندی سادگورو قرار میگیرد. هنر سادگورو در ساده کردن مفاهیم عمیق و پیچیده خودشناسی است و در حال حاضر بسیار در دنیا محبوب می باشد و چندین میلیون دنبال کننده در سرار جهان دارد.

اسکرول به بالا