دسته بندی: زندگی

202103191418492023
زندگی

گزیده‌ی نقل قول‌های الن واتس در مورد زندگی

زندگی تنها به معنای زنده بودنه. این‌ خیلی عادی، واضح و …

یشتر بخوانید

دسته‌بندی