وبلاگ

ناسازگاری میان بدن کارمایی، بدن انرژی و بدن فیزیکی چیست؟

سازگاری بدن کارمایی
سخنان سادگورو کارما

ناسازگاری میان بدن کارمایی، بدن انرژی و بدن فیزیکی چیست؟

سادگورو میگوید، برای رسیدن به سطح خاصی در یوگای کریا، بدن فیزیکی باید پایدار باشد و هویت عاطفی فرد گسترش یافته باشد.


سوال: سادگورو، شما در مورد تعارض یا ناسازگاری بین لایه‌های مختلف سیستم صحبت کردید و اینکه چگونه در برخی افراد، بدن کارمایی یا بدن انرژی با بدن فیزیکی آنها ناسازگار است. چرا این اتفاق می‌افتد؟ و چگونه میتوانیم بر آن غلبه کنیم؟
سادگورو: بگذارید مثال یک اتومبیل برای شما بیاورم. فرض کنید شما یک ماشین کوچک می‌گیرید و یک موتور بسیار قدرتمند در آن قرار می دهید. اگر کل ماشین را تقویت نکنید، ماشین از هم فرو می‌پاشد؛ نه به دلیل بد بودن موتور، بلکه به این دلیل که موتور خیلی هم خوب است. به همین ترتیب، اگر بدن انرژی شما بدون تقویت بدن فیزیکی، و بدون ایجاد بدن کارمایی مستعد، بسیار بهبود یابد، ممکن است چیزی از هم بپاشد.

سادگورو می گوید، برای کشف عمق و شدت در یوگای کریا(انرژی) ، بدن فیزیکی باید پایدار باشد و هویت عاطفی فرد باید گسترش یافته باشد.

به همین دلیل است که چندین روز از کلاس‌ها را تنها برای آموزش بیست و یک دقیقه ای شامباوی ماهامودرا ( تمرینی در دوره‌ی مهندسی درون) برگزار می‌کنیم – تا شما همچنین یاد بگیرید که از ویژگی‌های فیزیکی خود و به ویژه طبیعت کارمایی خود استفاده کنید. روش های خاصی برای عملکرد در جهان وجود دارد که اگر هویت خود را گسترده کنید، به ویژه هویت عاطفی‌تان، بدن کارمایی به آرامی بر روی شما قرار می‌گیرد. حالا با هر میزان از گستردگی بلند پروازانه در بدن انرژی‌تان سازگار می‌شود. هویت عاطفی شما باید گسترش یابد. بدون آن، کارما به سختی روی شما قرار میگیرد.
زمانی که کارما به سختی روی شما قرار میگیرد، اگر انرژی شما گسترش یابد، احساس میکنید انگار دارید از هم میپاشید. این خوب است که از هم بپاشید، اما باید بتوانید آن را تحمل کنید. اگر توانایی تحمل آن را نداشته باشید، فکر میکنید دارید دیوانه میشوید. بنابراین بهترین کار این است که بدن کارمایی را به گونه‌ای گسترش دهیم که، هر سطح از شدت و گستردگی در بدن انرژی که اتفاق میفتد، بدن کارمایی بتواند آن را تاب بیاورد.
در مورد بدن فیزیکی ، به ندرت اتفاق می افتد که بدن فیزیکی کسی نتواند آن را تحمل کند. این تنها زمانی اتفاق می‌افتد که سیستم‌های بسیار قدرتمندی از یوگای کریا(انرژی) انجام دهیم. پیش از اینکه ماهیت یوگای کریا را تا عمق و شدت خاصی بررسی کنیم، بسیار مهم است که بدن فیزیکی پایدار باشد و توانایی انجام آن را داشته باشد. بدون این درک ضروری، آنها می‌توانند صدمات زیادی به خود وارد کنند.
من افرادی را دیده ام که تنها با انجام کاری که به طور کلی یوگای کندالینی نامیده می‌شود، صدمات زیادی به بدن جسمی خود وارد کرده‌اند. اما عموما، بیشتر مردم فقط درباره یوگا صحبت می‌کنند، به ندرت یوگا را با میزانی شدت و سختی تمرین میکنند. من افراد زیادی را می‌شناسم، به خصوص در ایالات متحده، که تنها یک بار در ماه هروقت بتوانند، تمرین یوگا انجام می‌دهند. مثل یک کلوپ یوگا است. اگر تنها برای سرگرمی یک یوگی باشید، ممکن است تفاوت را احساس نکنید. اما اگر به طور جدی تمرین میکنید، و اگر بدن انرژی شما واقعاً در سطح وسیعی گسترش می‌یابد، بدن فیزیکی و بدن کارمایی باید برای این کار آماده باشند. در غیر این صورت آنها نمی‌توانند از عهده آن بربیایند.

 

دیدگاه خود را اینجا بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دسته‌بندی