مبانی یوگا با دونا فارهی

این مجموعه شامل ده قسمت می‌باشد

دونا فارهی مربی مشهور یوگا، ضروری ترین عناصر جسمی و ذهنی را با تمارین و حرکات ایمن و پایدار، به شما می آموزد.

مشاهده رایگان قسمت اول

اسکرول به بالا