قیمت ها

قیمت ها

سه ماهه

تومان
600,000
 • دسترسی به تمامی دوره ها
 • دسترسی به تمامی مستندها
 • دسترسی به تمام موسیقی‌ها
 • پخش با کیفیت 1080p
 • زیرنویس فارسی و انگلیسی
ویژه

یک ســاله

تومان
1,200,000
سالانه
 • دسترسی به تمامی دوره ها
 • دسترسی به تمامی مستندها
 • دسترسی به تمام موسیقی‌ها
 • پخش با کیفیت 1080p
 • زیرنویس فارسی و انگلیسی
 • دانلود تمامی محتواها

یک ماهه

تومان
200,000
 • دسترسی به تمامی دوره ها
 • دسترسی به تمامی مستندها
 • دسترسی به تمام موسیقی‌ها
 • پخش با کیفیت 1080p
 • زیرنویس فارسی و انگلیسی