مجموعه سیزده قسمتی خروج از ماتریکس با دیوید آیک

شما نمی‌توانید از ماتریکس فرار کنید مگر اینکه بدانید در آن هستید، با دیوید آیک همراه شوید تا از طریق یک عمر برنامه ریزی عمیق، پرده از ماهیت واقعی که به ما گفته شده است حقیقت دارد بردارد. او در سی سال گذشته اطلاعاتی درباره موضوعات متفاوت زیادی را جمع آوری کرده است و آن‌ها را به گونه‌ای بهم وصل کرده که به ما تصویر روشن‌تری از واقعیت‌مان بدهند، دیوید آیک با  ربط دادن وقایع بزرگی که در جهان رخ داده است، به ما درک بهتری از واقعیت شبیه سازی شده‌ای را میدهد که در آن زندگی می‌کنیم، تا بفهمیم که چگونه ما را به سمت باور به این توهم سوق داده‌اند و راه‌هایی را یاد می‌گیریم که از طریق آن‌ها می‌توانیم ادراکات خودمان را تغییر دهیم تا از بند این کنترل رها شویم.

مشاهده رایگان قسمت اول | توهم عادی

اسکرول به بالا