درباره سفر ققنوس

شاید از قیل بدانید که ققنوس نام یک پرنده ی افسانه ای است و در اساطیر ایران، یونان، مصر و چین بسیار از آن نام برده شده است و در حقیقت اشاره به نوعی تولدِ دوباره و از نو ساختن خود دارد. انتخاب این نام برای سایت به همین منظور بوده و در اینجا عمده‌ی فعالیت ها بر حول محور خودشناسی و رشد و تحول فردی قرار دارد.
به اعتقاد ما همه افرادی که برای پیشرفت خود تلاش می کنند، انسان های مقدسی هستند. تلاش ما در این مجموعه برای ساختن فضایی مناسب، برای افرادی که نیاز به تفکر و شناخت بیشتر خود دارند است.
در سفر ققنوس دسترسی به بهترین ویدیو های سخنرانان معروف در حوزه موفقیت و خودشناسی و تحول فردی فراهم شده است.

ققنوس پرنده افسانه ای

گفته می‌شود که مرغی نادر و تنها است و جفت و زایشی ندارد، اما هر هزار سال یک بار، بر توده‌ای بزرگ از هیزم بال می‌گشاید و آواز می‌خواند و چون از آواز خویش به وجد و اشتیاق می‌آید، به منقار خویش آتشی می‌افروزد و با سوختن در آتش تخمی از وی پدید می‌آید که بلافاصله آتش می‌گیرد و می‌سوزد و از خاکستر آن ققنوسی دیگر متولد می‌شود.
ققنوس در اغلب فرهنگ‌ها نماد جاودانگی و عمر دوباره تلقی شده‌ است، امّا برخی فرهنگ‌ها ویژگی‌های دیگر هم به او نسبت داده‌اند، از جمله گفته شده است: اشک ققنوس زخم را درمان می‌کند، ققنوس صدای دل نشینی دارد و موسیقی از آوای او پدید آمده‌ است.

تولدی دوباره

با شناخت بیشتر و عمیق از جنبه های درونی وجود انسان، به مرور احساس تازگی و حیات دوباره از درون شکل می‌گیرد، همانطور که ققنوس دوباره زاده می شود، پس از شناخت حقیقت وجودی خود، شما هم همان احساس نو و تولدی دوباره را خواهید داشت.

      از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود   ***   به کجا میروم آخر ننمایی وطنم

                                                مولوی

اسکرول به بالا